Tipy na výlet

Tipy na výlet


Hrad Buchlov
Tento významný královský hrad stojí na jednom z nejvyšších vrcholků Chřibů nad obcí Buchlovice. Jeho počátky se datují do 1. poloviny 13. století.

Zámek Buchlovice
Zámek byl postavený ve stylu italského baroka a vznikl na přelomu 17. a 18. století. Jde o ojediněle řešený architektonický komplex s bohatou štukovou a freskovou výzdobou zámeckých interiérů. Krásná zámecká zahrada.

Velehrad
patřící k nejvýznamnějším poutním místům na Moravě, je především úzce spojen s tradicí cyrilometodějskou. Součástí klášterního komplexu je původně románská bazilika Nanebevzetí Panny Marie se základy z počátku 13. století, který patřil k největším a nejnádhernějším stavbám pozdněrománské a ranněgotické doby v českých zemích.

Chřiby
Nádherná turistická oblast, která má své místo v cestovním ruchu nejen jižní Moravy, ale i celé České republiky. Rozmanitost přírodních skvostů a krás, kouzlo zdejší fauny a flóry a pozoruhodné spojení přírody s historií lze spatřit právě zde. Jde o rozlohou sice nevelké, ale přesto neméně zajímavé, přitažlivé a někdy i záhadné a mýtické pohoří opředené bohatou minulostí. Chřiby jsou protkány hustou sítí dobře značených turistických tras využitelných též jako trasy pro horská kola a v zimě běžky. Pohoří skrývá spoustu zajímavých turistických atraktivit: zřícenina hradu Cimburk, hradisko Sv. Klimenta, skalní útvary - Kozel, Komínské skály, Břestecká skála, hrad Buchlov…

Baťův kanál
Plavební cesta Baťův kanál byla vybudována v letech 1934-1938. V současné době je kanál znovu zprovozněn pouze pro turistickou a sportovní plavbu.

Uherské Hradiště
Město Uherské Hradiště je odedávna přirozeným středem Slovácka - regionu proslulého svébytným folklórem, cimbálovou muzikou, dobrým vínem, překrásnými kroji a řadou zachovalých lidových tradic. Historické jádro města bylo prohlášeno městskou památkovou zónou.